Månadslinser

Månadslinser är den vanligaste typen av linser och i många lägen dessutom den billigaste lösningen för den som ska köpa kontaktlinser. Priset är, precis som för alla övriga linstyper, i högsta grad beroende av var man köper dem, hur många man köper och vilken typ du köper.

Månadslinser, precis som övriga alternativ, finns från massor med olika tillverkare, färger och för de allra flesta olika synfelen (t ex närsynthet, översynthet samt vissa brytningsfel).

Månadslinserna sätter man i ögonen på morgonen och tar ut på kvällen. När du sover förvarar du normalt kontaktlinserna i etuier med desinficerande linsvätska. Emellertid finns det månadslinser som fungerar bra att sova med.

Efter en månads användande skall linserna bytas ut. Detta gäller oavsett om du använder kontaktlinserna varje dag eller inte.

Kommentera